Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /www/webvol2/00/kdo63wuikgsfbwq/vvs-kompetens.se/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Tjänster

Tjänster

Tjänster V-kompetens

 

Vi på V-Kompetens bedriver konsultverksamhet inom VVS-och kyla som i huvudsak innefattar:

 

- Arbeten i tidiga skeden med bl.a. inventeringar, förstudier, utredningar och analyser. 

- Projektering så som ram-, program- och systemhandlingar samt föfrfrågningsunderlag och bygg, och relationshandlingar.

- Kostnadsbedömningar och kalkyler, både drifts- och investeringsbudgetar innefattas.

- Medverkan under byggskedet.

- Funktionskontroller och besiktningar.

 

 

Mervärde

 

Det som skiljer oss från andra aktörer i branschen är att vi med vårt breda kontaktnät med andra småföretagare kan kombinera de stora företagens resurs med småföretagens engagemang och flexibilitet. Vi som är fast anställda är oerhört engagerade och inget projekt är lägre prioriterat, oavsett uppdragets storlek. Vi hanterar projekt som omfattar allt mellan en-, och tusentals timmars arbete. I många av de projekt där vi har engagerats igenom tiderna så har vår kostnad i projektet betalat sig genom energibesparing, effektiv byggtid etc. under mycket kort tid. 

 

Specialkompetens
 

Genom återkommande kunder så har vi utvecklats till ett flexibelt företag och skaffat oss unik kompetens inom flera specialområden. Det som vi är mest stolta över är våra kunskaper inom kontor, kulturbyggnader, läkemedelsindustri, laboratorier, sjukhus och sjukhem samt skolor och daghem. Vi vill också gärna påtala våra kunskaper inom värmepumps- och värmeåtervinningsprojekt. Mer angående detta finns att lösa under ”Referenser”.