Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /www/webvol2/00/kdo63wuikgsfbwq/vvs-kompetens.se/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Stockholms VVS-Kompetens AB
Grundtro

Under 2000-talet kommer behovet och efterfrågan av hög teknisk kompetens att vara fortsatt hög i Sverige och speciellt i storstockholmsområdet. 

 

Då man i dag lägger ett allt större fokus på byggnaders energiprestanda, till exempel i form av myndigheters hårdare krav på låg energiförbrukning samt fastighetsägares ökade inriktning mot miljöcertifierade byggnader, tror vi att 
behovet av energioptimerade VVS-installationer för att skapa ett bra inomhus-klimat kommer att öka.

 

Affärsidé

V-Kompetens skall efter kundens önskemål och behov utföra kvalificerad 
teknisk rådgivning inom installationsteknik. Bred kompetens och stort 
engagemang skall skapa mervärde och förtroende hos våra kunder. 

 

Stockholms VVS-Kompetens AB

Välkommen till Stockholms VVS-Kompetens AB

 

 

 

Stockholms VVS-Kompetens AB eller V-Kompetens (som vi kallar oss) 
bedriver konsultverksamhet inom VVS och kyla. Vi har kontor i Stockholm och Södertälje.

 

V-Kompetens, som startade sin verksamhet 2001, är ett konsultföretag med kreativa och tekniskt kunniga delägare med olika bakgrunder och kompetenser. Vår breda kompetens utgör en fast grund att bygga företaget på.
 
V-Kompetens har uppfattat marknadens krav på:
•    Energioptimering och miljötänkande
•    Optimala systemförslag i tidiga skeden
•    Rätt teknisk utformning anpassad till kundens behov
•    Säkra funktioner
•    Hög servicegrad och god leveranssäkerhet
•    Rätt kvalitet i hela relationen kund och konsult 

Detta innebär att vi alltid aktivt skall tala, verka och handla utifrån dessa krav.
Vår utgångspunkt är alltid ”Det som är bäst för kunden”.