Konsultverksamhet inom VVS och kyla

Kvalificerad teknisk rådgivning inom installationsteknik

Energioptimering & miljötänkande
Optimala systemförslag och rätt teknisk utformning anpassad till kundens behov.
Säkra funktioner
Med hög servicegrad, god leveranssäkerhet och rätt kvalitet i hela relationen kund och konsult.
Det som är bäst för kunden
Detta innebär att vi alltid aktivt skall tala, verka och handla utifrån dessa krav.

Våra tjänster

Vi på V-Kompetens bedriver konsultverksamhet inom VVS-och kyla som i huvudsak innefattar:

cogwheel

Tjänster V-kompetens

Vi på V-Kompetens bedriver konsultverksamhet inom VVS-och kyla
Blueprint

Mervärde

Kombinerar stora företagens resurs med småföretagens engagemang.
maintenance

Specialkompetens

Ett flexibelt företag med unik kompetens inom flera specialområden.

Referenser

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story.

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Johan Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

0
Företaget grundades
0
Anställda idag
0
Års erfarenhet

VÅRT MILJÖFOKUS

Då man i dag lägger ett allt större fokus på byggnaders energiprestanda

Till exempel i form av myndigheters hårdare krav på låg energiförbrukning samt fastighetsägares ökade inriktning mot miljöcertifierade byggnader, tror vi att behovet av energioptimerade VVS-installationer för att skapa ett bra inomhus-klimat kommer att öka.

Vår affärsidé

V-Kompetens skall efter kundens önskemål och behov utföra kvalificerad teknisk rådgivning inom installationsteknik.

Bred kompetens och stort engagemang skall skapa mervärde och förtroende hos våra kunder.

Tidigare projekt

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy.