Om oss

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS VVS-KOMPETENS AB

Stockholms VVS-Kompetens AB eller V-Kompetens (som vi kallar oss) bedriver konsultverksamhet inom VVS och kyla. Vi har kontor i Stockholm och Södertälje.

V-Kompetens är ett konsultföretag med kreativa och tekniskt kunniga anställda med olika bakgrunder och kompetenser. Vår breda kompetens utgör en fast grund att bygga vidare företaget på.

  • Energioptimering och miljötänkande
  • Optimala systemförslag i tidiga skeden
  • Rätt teknisk utformning anpassad till kundens behov
  • Säkra funktioner
  • Hög servicegrad och god leveranssäkerhet
  • Rätt kvalitet i hela relationen kund och konsult
  • Detta innebär att vi alltid aktivt skall tala, verka och handla utifrån dessa krav.
    Vår utgångspunkt är alltid ”Det som är bäst för kunden”.

GRUNDTRO

Under 2000-talet kommer behovet och efterfrågan av hög teknisk kompetens att vara fortsatt hög i Sverige och speciellt i storstockholmsområdet.

Då man i dag lägger ett allt större fokus på byggnaders energiprestanda, till exempel i form av myndigheters hårdare krav på låg energiförbrukning samt fastighetsägares ökade inriktning mot miljöcertifierade byggnader, tror vi att
behovet av energioptimerade VVS-installationer för att skapa ett bra inomhusklimat kommer att öka.

AFFÄRSIDÉ

V-Kompetens ska efter kundens önskemål och behov utföra kvalificerad teknisk rådgivning inom installationsteknik

Bred kompetens och stort engagemang ska skapa mervärde och förtroende hos våra kunder.